News
Yourlocation: Home > News > Risk of systemic effects after dermal exposure for workers : Part C: N-methyl pyrrolidone as case study
Risk of systemic effects after dermal exposure for workers : Part C: N-methyl pyrrolidone as case study.Uit dit rapport blijkt dat een nieuw ontwikkelde werkwijze toepasbaar is om een gezondheidskundige risico beoordeling uit te voeren. Deze werkwijze schat het risico in van systemische gezondheidseffecten voor werknemers als gevolg van huidblootstelling aan chemische stoffen. N-methyl pyrrolidon (NMP), als ingredint in verf afbijtmiddelen, is gekozen om de ontwikkelde werkwijze te testen. Hiervoor is informatie nodig over de fysischchemische en toxicologische eigenschappen van  N-methyl pyrrolidon NMP. De beschikbaarheid van informatiebronnen kan in drie verschillende niveaus worden ingedeeld (werknemer, branche organisatie en professionals). Voor elk informatieniveau is de werkwijze toegepast. Met  N-methyl pyrrolidon NMP als voorbeeld, kan de werkwijze zonder problemen toegepast worden wanneer er voldoende informatiebronnen beschikbaar zijn. In het geval dat er alleen toegang is tot het veiligheidsinformatieblad (VSB), is de beschikbare informatie te beperkt om tot een bruikbare risicoschatting te komen met de voorgestelde werkwijze.

Address:河南省濮阳市胜利西路 Tel:0393-4411771 Fax:- Email:myj@myj2002.com
Copyright ©

Reduce
Open